LOGO LEREN DOEN

Als ‘Nieuwe Nederlander’ wilde Mulugeta graag meer doen naast zijn cursus Inburgering. Omdat hij al ervaring had met fietsen maken vanuit Eritrea koos hij ervoor bij Leren Doen te beginnen. In eerste instantie liep hij twee dagen per week mee en kluste fietsen, samen met andere jongeren. Een behoorlijk uitdaging om ineens de hele dag Nederlands te moeten praten! Omdat het zo goed ging is hij na drie maanden de interne opleiding ingestroomd tot Fietstechnicus N1. Nu heeft hij les op locatie en doet praktijkervaring in de fietsenmakerij van Leren Doen.